De NIWO-vergunning  (ook wel Eurovergunning genoemd) is een ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Elke onderneming die goederen transporteert voor derden met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg is vergunningsplichtig.

Verhuizers-Rotterdam is NIWO-gecertificeerd , dit houdt in dat wij in het bezit zijn van de Eurovergunning en daarmee getoetst zijn op:
– Betrouwbaarheid
– Kredietwaardigheid
– Vakbekwaamheid


Betrouwbaarheid
De eigenaar van de onderneming dient in het bezit te zijn van een ”verklaring omtrent gedrag” ofwel VOG. Daarnaast is de eigenaar getoetst op de wet Bibob.

Kredietwaardigheid
De onderneming dient voldoende kredietwaardig te zijn. deze kredietwaardigheid houdt in dat de onderneming over voldoende eigen vermogen moet beschikken. De kredietwaardigheid wordt getoetst aan de hand van een door een registeraccountant (RA) opgestelde samenstellingsverklaring en vermogensopstelling.

Vakbekwaamheid
Binnen de onderneming dient een aangewezen vervoersmanager werkzaam te zijn die in het bezit is van het vakdiploma ”beroepsgoederenvervoer over de weg”. Raadpleeg  niwo.nl voor meer informatie voer de Eurovergunning.